Η γέννηση του Ισλάμ και η ανάσχεση της πρώτης Τζιχάντ

Σε αυτή τη σειρά άρθρων παρουσιάζουμε επιλεγμένες σκηνές από την ιστορία της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Ρωμανία ή Βασιλεία των Ρωμαίων ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή ‘Βυζάντιο’).  Continue reading “Η γέννηση του Ισλάμ και η ανάσχεση της πρώτης Τζιχάντ”

Blog at WordPress.com.

Up ↑