Αληθινή Φιλοσοφία, Ελευθερία, Ανάγκη- Άγιος Νείλος ο Ασκητής

Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους επιλεγμένους, ωφέλιμους λόγους σοφίας του Αγίου Νείλου του Ασκητή. Continue reading “Αληθινή Φιλοσοφία, Ελευθερία, Ανάγκη- Άγιος Νείλος ο Ασκητής”

Πίνδαρος – Τίποτα καλό δεν είναι εφικτό δίχως θεία συνέργεια, ιδίως δε η Σοφία και η άνθησις του Νου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε πέντε αποσπάσματα από τον λυρικό ποιητή Πίνδαρο. Continue reading “Πίνδαρος – Τίποτα καλό δεν είναι εφικτό δίχως θεία συνέργεια, ιδίως δε η Σοφία και η άνθησις του Νου”

Ο Όμηρος περί του Θείου θελήματος και της ανάγκης ενοποιού διαθέσεως ανάμεσα στους ανθρώπους

Παρουσιάζουμε εδώ και αναλύουμε ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Continue reading “Ο Όμηρος περί του Θείου θελήματος και της ανάγκης ενοποιού διαθέσεως ανάμεσα στους ανθρώπους”

Περί φιλίας

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Φιλία είναι αγάπη υγιούς ψυχής προς ψυχή επίσης υγιή. Η φιλία ως απόρροια υγιούς ψυχής είναι ιερή, αγνή, ακέραιη, πιστή, σταθερή, ειλικρινής, θαρραλέα, αληθινή, αιώνια. Η φιλία είναι αρετή, γιατί θεμελιώνεται στο ήθος και την καλή διαγωγή της υγιούς ψυχής γι’ αυτό και μόνο με την αρετή συνάπτεται και αυτής γίνεται εραστής και αυτήν αγκαλιάζει, μένοντας μαζί της πάντοτε. Η φιλία σαν αρετή, έλκεται από το όμοιο και αναπαύεται με τις συγγενείς αρετές. Είναι σύνδεσμος δύο όμοιων ψυχών. Continue reading “Περί φιλίας”

Οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης (μέρος δεύτερο) – Κλήμης – Λογική και Θεολογία – Ελεύθερη βούληση

Στην παρούσα σειρά άρθρων εκθέτουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σημειώσεις επί του βιβλίου “Ο Φίλων και οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης“, του Henry Chadwick, Cambridge University, του συνεργάτη μας Αναστάσιου Φιλόπονου. Continue reading “Οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης (μέρος δεύτερο) – Κλήμης – Λογική και Θεολογία – Ελεύθερη βούληση”

Blog at WordPress.com.

Up ↑