Πώς πρέπει να αγαπά ο άνδρας την γυναίκα του κατά τον Όμηρο;

Παραθέτουμε και αναλύουμε εδώ ένα απόσπασμα από την Ομήρου Ιλιάδα. Continue reading “Πώς πρέπει να αγαπά ο άνδρας την γυναίκα του κατά τον Όμηρο;”

Γιατί η αρχαία Ελληνική Επιστήμη δεν εξελίχθηκε όπως η σύγχρονη Επιστήμη;

Η φυσική επιστήμη συνδέεται στενά με την ηθική και τη θεολογία τόσο στον Επικουρισμό όσο και στον Στωικισμό. Αμφότερες οι σχολές συνέδεαν το πρόβλημα της αιτιότητας εν γένει με το ηθικό ζήτημα της επιλογής και της ευθύνης. Continue reading “Γιατί η αρχαία Ελληνική Επιστήμη δεν εξελίχθηκε όπως η σύγχρονη Επιστήμη;”

Όταν οι Σπαρτιάτες παράκουσαν το Λυκούργο ή ο γρηγορότερος τρόπος για να καταστραφεί μια κοινωνία!

«Μόνο όταν θα γυρίσω στην Σπάρτη θα σας επιτραπεί να αλλάξετε τους νόμους που σας παρέδωσα», δήλωσε στους συμπολίτες του σύμφωνα με τον Πλούταρχο ο Λυκούργος ο Νομοθέτης (800 π.Χ. – 730 π.Χ), και απέπλευσε για την Κρήτη μην έχοντας βέβαια σκοπό να επιστρέψει ποτέ ξανά στην πατρίδα. Και για να βεβαιωθεί ότι ούτε τα οστά του δε θα επέστρεφαν κάποτε, έτσι ώστε να έβρισκε κάποιος επιτήδειος τη δικαιολογία να αλλάξει τους νόμους, έδωσε εντολή στους υπηρέτες του να αποτεφρώσουν τη σωρό του όταν θα πέθαινε και να σκορπίσουν την τέφρα στη θάλασσα. Και η Ιστορία δικαίωσε το Λυκούργο, αφού όσον καιρό οι Σπαρτιάτες πειθαρχούσαν στους νόμους του, ήταν όχι μόνο η πρώτη δύναμη στην Ελλάδα, αλλά και οι υπερασπιστές της Ελευθερίας και της Ευρώπης από τους εκ της Ασίας ορμώμενους εισβολείς στη θρυλική μάχη των Θερμοπυλών πρώτα και μετέπειτα στις Πλαταιές. Και για αυτά τους τα κατορθώματα κέρδισαν δόξα αιώνια στο παγκόσμιο στερέωμα. Continue reading “Όταν οι Σπαρτιάτες παράκουσαν το Λυκούργο ή ο γρηγορότερος τρόπος για να καταστραφεί μια κοινωνία!”

Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος τρίτο

Παραθέτουμε, σε τρία μέρη και νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση, το σπουδαίο αυτό κείμενο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Εδώ, το τρίτο και τελευταίο μέρος. Continue reading “Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος τρίτο”

Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος δεύτερο

Παραθέτουμε, σε τρία μέρη και νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση, το σπουδαίο αυτό κείμενο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Εδώ, το δεύτερο μέρος. Continue reading “Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφέλοιντο λόγων – Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (για την Ελληνική σκέψη και πώς να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν) – Μέρος δεύτερο”

Blog at WordPress.com.

Up ↑