Επιβαρύνει τις νοητικές ικανότητες η φτώχεια στην παιδική ηλικία

Τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια και γενικά ζουν σε μειονεκτικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, είναι πιθανότερο να έχουν χειρότερες γνωστικές-νοητικές δεξιότητες μετά την ενηλικίωσή τους και έως προχωρημένη ηλικία, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα. Continue reading “Επιβαρύνει τις νοητικές ικανότητες η φτώχεια στην παιδική ηλικία”

Blog at WordPress.com.

Up ↑