Οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης (μέρος τρίτο) – Ωριγένης

Στην παρούσα σειρά άρθρων εκθέτουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σημειώσεις επί του βιβλίου “Ο Φίλων και οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης“, του Henry Chadwick, Cambridge University, του συνεργάτη μας Αναστάσιου Φιλόπονου. Continue reading “Οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης (μέρος τρίτο) – Ωριγένης”

Οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης (μέρος δεύτερο) – Κλήμης – Λογική και Θεολογία – Ελεύθερη βούληση

Στην παρούσα σειρά άρθρων εκθέτουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σημειώσεις επί του βιβλίου “Ο Φίλων και οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης“, του Henry Chadwick, Cambridge University, του συνεργάτη μας Αναστάσιου Φιλόπονου. Continue reading “Οι απαρχές της Χριστιανικής Σκέψης (μέρος δεύτερο) – Κλήμης – Λογική και Θεολογία – Ελεύθερη βούληση”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος πέμπτον – Δυτικός κόσμος)

Στους Ρωμαίους καί γενικότερα στούς λαούς τής Δύσης η προσδοκία τού Σωτήρα-Λυτρωτή άφησε βαθειά ίχνη. Αυτοί επεσήμαιναν ότι ό Λυτρωτής θά έλθει από τήν Ανατολή… Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος πέμπτον – Δυτικός κόσμος)”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τέταρτον – Ελληνικός κόσμος)

Αλλά εκεί, πού ή θεανθρώπινη προσδοκία εκδηλώνεται μέ έντονη ενάργεια είναι στόν αρχαίο ελληνικό κόσμο. Σ’ αυτούς ό αναζητούμενος Λυτρωτής θά ερχόταν ώς Θεάνθρωπος σωτήρας, γιατί μ ’ αυτό τόν τρόπο μπορεί νά γίνει γνωστός ό Θεός άπό τόν άνθρωπο: δηλ. μέ τήν πραγματική ενανθρώπησή Του καί τήν αυτοαποκάλυψή Του. Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τέταρτον – Ελληνικός κόσμος)”

Αυτοδικαίωση: η μεγάλη ήττα

αρχιμ. Παύλου Παπαδόπουλου

Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι είναι ειρηνικός διότι έχει αναγάγει την «ειρηνική του κατάσταση» με το αίσθημα ψευτοπληρότητας και φίλαυτης αυτονομίας που βιώνει από την επαγγελματική καταξίωση, την ικανοποίηση του υπερκαταναλωτισμού του, την πραγμάτωση των παθών του, την επίτευξη της ηδονιστικής σχέσης του με τους άλλους. Νιώθει ειρηνικός μέσα στο βόλεμά του.  Continue reading “Αυτοδικαίωση: η μεγάλη ήττα”

Blog at WordPress.com.

Up ↑