Η προσευχή στην Αρχαία Ελλάδα

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε αποσπάσματα από το έργο του Αθανασίου Σταγειρίτη, “Ωγυγία ή Αρχαιολογία”, τα οποία αναφέρονται στην προσευχή και γενικώς στην στάση του Έλληνος ανθρώπου απέναντι στο θείον. Continue reading “Η προσευχή στην Αρχαία Ελλάδα”

Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τέταρτον – Ελληνικός κόσμος)

Αλλά εκεί, πού ή θεανθρώπινη προσδοκία εκδηλώνεται μέ έντονη ενάργεια είναι στόν αρχαίο ελληνικό κόσμο. Σ’ αυτούς ό αναζητούμενος Λυτρωτής θά ερχόταν ώς Θεάνθρωπος σωτήρας, γιατί μ ’ αυτό τόν τρόπο μπορεί νά γίνει γνωστός ό Θεός άπό τόν άνθρωπο: δηλ. μέ τήν πραγματική ενανθρώπησή Του καί τήν αυτοαποκάλυψή Του. Continue reading “Ιησούς Χριστός, «προσδοκία Εθνών» (μέρος τέταρτον – Ελληνικός κόσμος)”

Οι επιπτώσεις της Ύβρεως στις ανθρώπινες κοινωνίες – Ο σχεδόν ‘προφητικός’ λόγος του Ησιόδου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε και αναλύουμε δύο αποσπάσματα από τον αρχαίο ποιητή Ησίοδο. Continue reading “Οι επιπτώσεις της Ύβρεως στις ανθρώπινες κοινωνίες – Ο σχεδόν ‘προφητικός’ λόγος του Ησιόδου”

Blog at WordPress.com.

Up ↑