Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος τρίτο

Παραθέτουμε στο άρθρο αυτό εκτεταμένα αποσπάσματα από το κείμενο του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας με τίτλο ‘Κατά Ιουλιανού‘, εκ της “Ελληνικής Πατρολογίας” (J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus). Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα από τους: Ερμή τρισμέγιστο, Πλάτωνα, Αλέξανδρο (μαθητής του Αριστοτέλους).

Continue reading “Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος τρίτο”

Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος δεύτερο

Παραθέτουμε στο άρθρο αυτό εκτεταμένα αποσπάσματα από το κείμενο του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας με τίτλο ‘Κατά Ιουλιανού‘, εκ της “Ελληνικής Πατρολογίας” (J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus). Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα από τους: Ερμή τρισμέγιστο, Πλάτωνα, Πορφύριο, Πυθαγόρα, Σοφοκλή. Continue reading “Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος δεύτερο”

Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος πρώτο

Παραθέτουμε στο άρθρο αυτό εκτεταμένα αποσπάσματα από το κείμενο του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας με τίτλο ‘Κατά Ιουλιανού‘, εκ της “Ελληνικής Πατρολογίας” (J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus). Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα από τους: Ορφέα, Όμηρο, Πλάτωνα, Ξενοφώντα. Continue reading “Κατά Ιουλιανού – Ελληνική Πατρολογία – Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας (αρχαιοελληνικές αναφορές στον Ένα Θεό) – Μέρος πρώτο”

Άνθρωπος και Θεός – Πλάτων

Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε και αναλύουμε ένα απόσπασμα από τους ‘Νόμους’ του Πλάτωνος (IV 715e). Πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να είναι ‘ευδαίμων’; Τι δεν πρέπει να κάνει ώστε να αποφύγει την καταστροφή; Continue reading “Άνθρωπος και Θεός – Πλάτων”

Ποια προσόντα θέτει ο Πλάτων ως προαπαιτούμενα για την τοποθέτηση κάποιου ως Υπευθύνου Παιδείας μιας Πολιτείας

Στα δύο προηγούμενα άρθρα εξηγήσαμε θεωρητικά γιατί οι άριστοι πρέπει να ηγούνται ενός κράτους ώστε το τελευταίο να ευημερεί. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε μια πρακτική εφαρμογή της παραπάνω θέσεως, όπως αυτή αναφέρεται στους Νόμους του Πλάτωνα, σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου προσώπου για το αξίωμα του Υπουργού Παιδείας (‘τοῦ τῆς παιδείας ἐπιμελητοῦ’, όπως θα έλεγε και ο ίδιος). Continue reading “Ποια προσόντα θέτει ο Πλάτων ως προαπαιτούμενα για την τοποθέτηση κάποιου ως Υπευθύνου Παιδείας μιας Πολιτείας”

Ισότητα και Αριστεία – Μια πλατωνική προσέγγιση (Β’μέρος)

Στο προηγούμενο άρθρο μας είδαμε το πρώτο είδος ισότητας σύμφωνα με τον Πλάτωνα, που είναι απλό στην εφαρμογή από τους κρατούντες, και στοχεύει στην ισοκατανομή οικονομικών παροχών και αξιωμάτων στους πολίτες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι ικανότητες, οι αρετές και έργα τους, ώστε οι πολλοί να παραμένουν ευχαριστημένοι, ενώ οι άριστοι να διατηρούνται στην αφάνεια. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε το δεύτερο είδος ισότητας που περιγράφει και προτείνει ως ιδανικό ο Πλάτων: Continue reading “Ισότητα και Αριστεία – Μια πλατωνική προσέγγιση (Β’μέρος)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑