Y Chromosomes of 40% Chinese Descend from Three Neolithic Super-Grandfathers

Here we present selected parts of the corresponding paper by Shi Yan, Chuan-Chao Wang, Hong-Xiang Zheng, Wei Wang, Zhen-Dong Qin, Lan-Hai Wei, Yi Wang, Xue-Dong Pan, Wen-Qing Fu, Yun-Gang He, Li-Jun Xiong, Wen-Fei Jin, Shi-Lin Li, Yu An, Hui Li, Li Jin. Continue reading “Y Chromosomes of 40% Chinese Descend from Three Neolithic Super-Grandfathers”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑