Τα Άδανα και η Καρία: ελληνικά τοπωνύμια και περιοχές; και αν ναι, από πότε;

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την ‘Ωγυγία‘ του Αθανασίου Σταγειρίτη, Τόμος Α, Σελ. 229-230, το οποίο δίνει απάντηση στο ερώτημά μας.

OGIGIA1

“Ο μεν Οφίων, λέγουσιν, ότι έλαβε γυναίκα την Ευρυνόμην θυγατέρα του αδελφού αυτού Ωκεανού, και ότι αυτός εβασίλευσε πρώτος μετά την καταστροφήν του Ουρανού. Έπειτα δε, νικήσας ο Κρόνος τον Οφίωνα και η Ρέα την Ευρυνόμην, έρριψαν αυτούς, κατά μεν τινάς, εις την Θάλασσαν, κατά δ’ άλλους, εις τον Τάρταρον. Και τότε έλαβον αυτοί την βασιλείαν, και μετά τούτους ο Ζεύς.

Ο δε Άδανος και Σάρος, επολέμησαν τους Ταρσείς και ενικήθησαν. Όμως έμειναν εις την Κιλικίαν και έκτισαν την πόλιν Άδανα. Από δε του Σάρου ωνομάσθη ο ποταμός Σάρος ο οποίος ωνομάζετο Κοίρανος πρότερον.

Από δε του Ευωνύμου ωνομάσθη ο Ευώνυμος δήμος των Αθηναίων. Τούτον όμως λέγουσι και υιόν του Κηφισσού. Ήτον δε και πόλις της Καρίας Ευωνυμία ονομαζομένη”

NovoScriptorium: Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης τα τοπωνύμια όχι μόνο είναι ελληνικά, αλλά είναι μάλιστα και πανάρχαια! Καθότι αναφέρονται στην εποχή των Τιτάνων και της Τιτανομαχίας! Ο Αριστοτέλης, όχι κάποιος τυχαίος, θεωρούσε την Μυθολογία ως πανάρχαια ιστορία των Ελλήνων προ του Κατακλυσμού (όπως είπαμε ήδη, αναφέρονται στην εποχή των ‘Τιτάνων και των Θεών’). Τα ως άνω περιστατικά αναφέρονται σαφώς σε εποχή προ του Κατακλυσμού. Για τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό του Κατακλυσμού λίγα μπορούν να ειπωθούν κι αυτά αφορούν μόνον υποθέσεις. Υπάρχει, κατ’ αρχήν, το ζήτημα της αναφοράς των αρχαίων μύθων όχι σε έναν αλλά σε 3 ή και 4 μεγάλους Κατακλυσμούς, καθώς και σε μια σειρά πολλών άλλων κατακλυσμικών μεν αλλά τοπικών γεγονότων. Η σύγχρονη επιστήμη (κλάδων όπως η παλαιοκλιματολογία) μας έχει προσφέρει κάποιες υποψήφιες εκδοχές που ποικίλλουν όμως στο βάθος του χρόνου. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι όλα τα μεγάλα γεωλογικά γεγονότα της περιοχής, που επέφεραν μεγάλες αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων, αφορούν σε εποχές αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν την εποχή μας.

Έρευνα-Σχολιασμός: Φιλάρετος Ομηρίδης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: