Αποφθέγματα από το ‘Μέγα Γεροντικό’

Παρουσιάζουμε εδώ σύντομους ψυχωφελείς λόγους από το ‘Μέγα Γεροντικό’.

20150806-3

Είπε ο Αββάς Αρσένιος: “Πολλές φορές μετάνιωσα γιατί μίλησα, ενώ ποτέ δε μετάνιωσα γιατί σιώπησα”

Είπε ο Αββάς Αμμωνάς: “Η στενή και τεθλιμμένη οδός είναι να πολεμάει ο άνθρωπος τους λογισμούς του και να κόβει τα δικά του θελήματα από αγάπη για τον Θεό”

Είπε ο Αββάς Αλώνιος: “Εάν δεν γκρέμιζα το παν, δεν θα μπορούσα να οικοδομήσω τον εαυτό μου”

Είπε ο Αββάς Ησαΐας: “Η αγάπη για την ανθρώπινη δόξα γεννά την απάτη”

Είπε ο Αββάς Ησαΐας: “Ταπείνωση είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας πιο αμαρτωλό από όλους τους ανθρώπους”

Είπε ο Αββάς Ησαΐας: “Ας μη μιλάει η γλώσσα αλλά η πράξη. Σοφία δεν είναι το να μιλήσεις. Σοφία είναι να ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσεις”

Είπε ο Αββάς Θεόδωρος: “Καμιά αρετή δε μπορεί να συγκριθεί με το να μην εξουθενώνουμε τους άλλους”

Είπε Γέρων: “Βλέπουμε το σταυρό του Χριστού, διαβάζουμε για τα πάθη του, κι όμως εμείς δε σηκώνουμε καμιά προσβολή”

Είπε ο Αββάς Αντώνιος: “Η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, τον Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στον Χριστό αμαρτάνουμε”

Είπε ο Αββάς Αντώνιος: “Ποτέ δεν έβαλα το δικό μου συμφέρον πιο πάνω από την ωφέλεια του αδελφού μου”

Είπε Γέρων: “Ποτέ δεν επεθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει τον διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα”

Είπε Γέρων: “Η αγάπη που έχει αφετηρία τον Θεό είναι πιο δυνατή από την αγάπη που την έχει κανείς εκ φύσεως”

Είπε ο Αββάς Ιωσήφ: “Εγώ σήμερα είμαι βασιλιάς γιατί βασίλευσα στα πάθη”

img_85552

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: