Τα ευρήματα Παλαιολιθικής εποχής στο νομό Δράμας

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τις πιο επίσημες αναφορές για ευρήματα της Παλαιολιθικής εποχής στην περιοχή του νομού Δράμας.

1

“Ο Νομός Δράμας έχει αξιόλογη ιστορία με μνημεία που μαρτυρούν την πορεία του στον χρόνο. Ευρήματα παλαιοντολόγων τεκμηριώνουν πως η περιοχή κατοικείται συνεχώς από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τη νεολιθική περίοδο και την εποχή του χαλκού. (…)

Το αρχαιολογικό μουσείο της Δράμας καλύπτει χρονολογικά την ανθρώπινη παρουσία στον νομό Δράμας από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (50.000 χρόνια πριν), με στοιχεία από την καθημερινή ζωή των παλαιολιθικών νομάδων και κυνηγών στο σπήλαιο Πηγών του Αγγίτη, μέχρι τους νεότερους χρόνους.”

(Πηγή: http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/print.php?article_id=1059&lang=gr&print_mode=article)

drama_map

“Η Δράμα, που αποτελεί τόπο ανθρώπινης δραστηριότητας από την Μέση Παλαιολιθική εποχή, διαθέτει ένα σπάνιο στοιχείο αρχιτεκτονικής, που βασίζεται στα αποτελέσματα της αρχαιολογική έρευνας: πρόκειται για την αναπαράσταση μιας νεολιθικής κατοικίας με ευρήματα ανασκαφών, που περιγράφουν την καθημερινή ζωή του νεολιθικού ανθρώπου και εκτίθεται στο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο.”

(Πηγή: http://www.ipet.gr/cultureportalweb/print.php?article_id=546&lang=gr&print_mode=article)

“Τα αρχαιολογικά ευρήματα καταγράφουν την πολιτιστική ιστορία της Δράμας και της περιοχής από τους νομάδες κυνηγούς Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής (50.000 π.Χ.), ως τους πρώτους γεωργούς και κτηνοτρόφους των Νεολιθικών κοινοτήτων (5.500-3.000 π.Χ.) και από τις πρώτες πατριαρχικές κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού (3.000-1.050 π.Χ.) ως τα ισχυρά γένη της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (1.050-700 π.Χ.).

(…) Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή του σημερινού νομού Δράμας αντιπροσωπεύουν τα ευρήματα που έφερε στο φως ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη, όπου εντοπίστηκε εγκατάσταση παλαιολιθικών κυνηγών. Τα ευρήματα είναι οστά ζώων και λίθινα εργαλεία που χρονολογούνται στη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (Μουστέρια περίοδος, 50.000 χρόνια από σήμερα).”

(Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3409)

dramas-1200x630

“Το σπήλαιο Πηγών Αγγίτη (Μααράς) βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λεκάνης της Δράμας, στους νότιους πρόποδες του Φαλακρού όρους. Απέχει 25 χλμ. ΒΔ της πόλης της Δράμας και 500μ. από τον οικισμό του Αγγίτη του Δήμου Προσοτσάνης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο, γνωστό μέχρι στιγμής, καρστικό αγωγό της Ελλάδας, συνολικού μήκους άνω των 15 χλμ., από τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί 10 χλμ. περίπου. Η φυσική είσοδος του σπηλαίου αποτελεί το σημείο εξόδου του υπόγειου ποταμού που φέρει το όνομα Αγγίτης.

Στo πλαίσιο των εργασιών ανάδειξης του σπηλαίου το 1992, πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές έρευνες από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας υπό τη διεύθυνση της Αικ. Τρανταλίδου σε δύο σημεία: α) στο ανατολικό πρανές του διαδρόμου, που οδηγεί στην τεχνητά διανοιγμένη είσοδο και β) στο εσωτερικό της φυσικής εισόδου του σπηλαίου.

Νότια της τεχνητής εισόδου προέκυψαν δύο απολιθωματοφόροι ορίζοντες με οστά θηλαστικών, που προέρχονται από ζώα της οικογένειας των Ιππιδών -κατά κύριο λόγο- αλλά και των Ελαφιδών, Αρκτιδών, Ελεφαντιδών και Ρινοκερωτιδών, καθώς και λίθινα εργαλεία της Παλαιολιθικής από πυριτικά πετρώματα και χαλαζία. Απόλυτη χρονολόγηση που προέκυψε μετά από αναλύσεις στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έδωσε ηλικία 34.000 – 27.900 έτη πριν από σήμερα.”

(Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9908)

“ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ (Κωμόπολη) ΔΡΑΜΑΣ
Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας χρονολογούνται από την παλαιολιθική εποχή στην ορεινή περιοχή του Αρκουδορέματος.”

(Πηγή: https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRRDR00KDRKDR561&PrimeCode=EGRRDR00KDRKDR561&Level=9&PrimeLevel=9&lng=1)

Έρευνα-Αποδελτίωση: Φιλάρετος Ομηρίδης

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: